Trung Tâm Nhiệt Điện Khí Xẻo Rô - An Biên

Trung Tâm Nhiệt Điện Khí Xẻo Rô - An Biên

Ngân Hàng Agribank An Biên
10.000.000 đ
giá 1 đợt
50.000.000 đ

Sản phẩm tương tự

Nuôi Trồng Thủy Sản Trên Biển Hà Tiên
Nuôi Trồng Thủy Sản Trên Biển Hà Tiên
10.000.000 đ
Khu Du Lịch Mũi Nai
Khu Du Lịch Mũi Nai
10.000.000 đ
 Điểm Du Lịch Đề Thơ
Điểm Du Lịch Đề Thơ
10.000.000 đ
Nuôi Tôm Nhà Kính
Nuôi Tôm Nhà Kính
10.000.000 đ
Dự Án Nhà Máy Chế Biến Hải Sản Ăn Liền
Dự Án Nhà Máy Chế Biến Hải Sản Ăn Liền
10.000.000 đ
Dự Án Xử Lý Nước Thải Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc
Dự Án Xử Lý Nước Thải Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc
10.000.000 đ
Khu Du Lịch Resort Cao Cấp Bãi Nò
Khu Du Lịch Resort Cao Cấp Bãi Nò
10.000.000 đ
Di Tích Lịch Sử Và Thắng Cảnh Ba Hòn (Hòn Đất, Hòn Me, Hòn Quéo)
Di Tích Lịch Sử Và Thắng Cảnh Ba Hòn (Hòn Đất, Hòn Me, Hòn Quéo)
10.000.000 đ
Khu Du Lịch Sinh Thái Đầm Đông Hồ
Khu Du Lịch Sinh Thái Đầm Đông Hồ
10.000.000 đ
Điểm Du Lịch Đuôi Hà Bá
Điểm Du Lịch Đuôi Hà Bá
10.000.000 đ
Khu Bungalow Trên Biển Núi Đèn
Khu Bungalow Trên Biển Núi Đèn
10.000.000 đ
 Điểm Du Lịch Hòn Ông
Điểm Du Lịch Hòn Ông
10.000.000 đ
Điểm Du Lịch Bờ Đập
Điểm Du Lịch Bờ Đập
10.000.000 đ
1
VND
one-1