Search Suggestions

Cancellation Policy

Mỗi sản phẩm, dịch vụ  sẽ có quy định hoàn/hủy riêng, Chính sách này sẽ được quy định tại phần điều khoản của mỗi sản phẩm/dịch vụ. Khách hàng sẽ phải xem và đồng ý với các điều khoản này trước khi tiến hành giao dịch trực tiếp với nhà cung cấp:

CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY:

  • Chính sách hoàn hủy của KIENGIANGPROMOTION dựa trên các chính sách do nhà cung cấp đưa ra bao gồm các hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng, công ty bảo hiểm, các nhà cung cấp dịch vụ khác như xe cộ... Một khi khách hàng đã gửi Yêu cầu đặt Booking thì bất kỳ sự thay đổi, hay hoàn hủy nào sau đó đều phải được sự đồng ý của các nhà cung cấp liên quan. Người mua sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí áp dụng cho việc thay đổi hay hoàn hủy này (nếu có) do các nhà cung cấp quy định. Ngoài ra người mua có thể phải trả phí cho các dịch vụ mà KIENGIANGPROMOTION đã làm khi giao dịch về booking này.
  • Các nhà sản xuất, hãng hàng không, khách sạn, công ty bảo hiểm hay vận chuyển... đều có những quy định về thay đổi, hoàn hủy riêng của mình. Do vậy nếu có sự khác nhau giữa chính sách chung được đề cập ở đây và chính sách riêng của từng nhà cung cấp thì sẽ tuân thủ theo chính sách riêng của nhà cung cấp dịch vụ cho booking mà bạn đặt.

KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG:

  • Nếu khách hàng có khiếu nại đến KIENGIANGPROMOTION, trước hết khách hàng phải thông báo cho nhà cung cấp càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó.
  • Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện (bán hàng) của KIENGIANGPROMOTION, để khắc phục vấn đề đó.
  • Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh này trong chuyến đi, khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến KIENGIANGPROMOTION trong vòng 15 ngày kể từ ngày thay đổi xảy ra. KIENGIANGPROMOTION sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.