TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH KIÊN GIANG
LIÊN HỆ
TRỤ SỞ VĂN PHÒNG

Địa chỉ: 222 - 224 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02976 537773/ 02976 567 088/ 02976 567 557

E-mail: kitra@kiengiang.gov.vn