CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KTC

CÁ SARDINE SỐT CÀ

CÁ SARDINE SỐT CÀ

Cá nục, Sốt cà, Dầu thực vật, Muối, Đường.
Cá nục, Sốt cà, Dầu thực vật, Muối, Đường.
Giá gốc
VND 9.000
CÁ NGỪ SỐT CÀ ĐẬU NÀNH

CÁ NGỪ SỐT CÀ ĐẬU NÀNH

Cá, sốt cà, đậu, hành, dầu thực vật
Cá, sốt cà, đậu, hành, dầu thực vật
Giá gốc
VND 19.000
CÁ NGỪ SỌC DƯA KHÚC NGÂM DẦU

CÁ NGỪ SỌC DƯA KHÚC NGÂM DẦU

Cá, dầu thực vật, dung dịch muối
Cá, dầu thực vật, dung dịch muối
Giá gốc
VND 22.000
CÁ NGỪ BÒ KHÚC NGÂM DẦU

CÁ NGỪ BÒ KHÚC NGÂM DẦU

Cá, dầu thực vật, dung dịch muối
Cá, dầu thực vật, dung dịch muối
Giá gốc
VND 25.000
GẠO KTC CERES SAPPHIRE

GẠO KTC CERES SAPPHIRE

Gạo sạch, chất lượng cao CERES bao gồm các sản phẩm gạo CERE
Gạo sạch, chất lượng cao CERES bao gồm các sản phẩm gạo CERES RUBY, CERES GARNET, CERES SAPPHIRE và các loại gạo khác. Nguyên liệu tạo nên gạo CERES được chọn lựa từ các cánh đồng lúa sạch tại các vùng canh tác 1 vụ tôm, 1 vụ lúa miệt thứ, U Minh thuộc tỉnh Kiên Giang và được sản xuất bằng dây chuyền khép kín hiện đại thông qua các khâu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại nhà máy nhằm mang đến sản phẩm sạch, chất lượng cao đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Giá gốc
VND 95.000
GẠO KTC CERES GARNET

GẠO KTC CERES GARNET

Gạo sạch, chất lượng cao CERES bao gồm các sản phẩm gạo CERE
Gạo sạch, chất lượng cao CERES bao gồm các sản phẩm gạo CERES RUBY, CERES GARNET, CERES SAPPHIRE và các loại gạo khác. Nguyên liệu tạo nên gạo CERES được chọn lựa từ các cánh đồng lúa sạch tại các vùng canh tác 1 vụ tôm, 1 vụ lúa miệt thứ, U Minh thuộc tỉnh Kiên Giang và được sản xuất bằng dây chuyền khép kín hiện đại thông qua các khâu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại nhà máy nhằm mang đến sản phẩm sạch, chất lượng cao đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Giá gốc
VND 115.000
GẠO KTC CERES RUBY

GẠO KTC CERES RUBY

Gạo sạch, chất lượng cao CERES bao gồm các sản phẩm gạo CERE
Gạo sạch, chất lượng cao CERES bao gồm các sản phẩm gạo CERES RUBY, CERES GARNET, CERES SAPPHIRE và các loại gạo khác. Nguyên liệu tạo nên gạo CERES được chọn lựa từ các cánh đồng lúa sạch tại các vùng canh tác 1 vụ tôm, 1 vụ lúa miệt thứ, U Minh thuộc tỉnh Kiên Giang và được sản xuất bằng dây chuyền khép kín hiện đại thông qua các khâu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại nhà máy nhằm mang đến sản phẩm sạch, chất lượng cao đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Giá gốc
VND 125.000

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND