ĐẶC SẢN LÊ GIA

Xoài sấy mộc túi giấy 100gr

Xoài sấy mộc túi giấy 100gr

100% Xoài cát chu - Sản phẩm không đường, không chất bảo qu
100% Xoài cát chu - Sản phẩm không đường, không chất bảo quản
Giá gốc
VND 66.000
Khóm sấy mộc túi giấy 142gr

Khóm sấy mộc túi giấy 142gr

100% khóm (thơm/dứa) Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang - Sản
100% khóm (thơm/dứa) Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang - Sản phẩm không đường, không chất bảo quản
Giá gốc
VND 68.000
Khóm sấy mộc túi giấy 250gr

Khóm sấy mộc túi giấy 250gr

100% khóm (thơm/dứa) Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang - Sản
100% khóm (thơm/dứa) Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang - Sản phẩm không đường, không chất bảo quản
Giá gốc
VND 120.000
Xoài sấy mộc túi giấy 250gr

Xoài sấy mộc túi giấy 250gr

100% Xoài cát chu - Sản phẩm không đường, không chất bảo qu
100% Xoài cát chu - Sản phẩm không đường, không chất bảo quản
Giá gốc
VND 165.000

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND