Đậu Phộng ChouChou

Đậu phọng ChouChou Hủ 100g

Đậu phọng ChouChou Hủ 100g

Vị Caramen, Chanh dây, Socola, Trà xanh, Xoài, Dừa, Sầu riên
Vị Caramen, Chanh dây, Socola, Trà xanh, Xoài, Dừa, Sầu riêng, Café, Mè, Mè đen, Phomai, Muối tiêu, Me, Rong biển, Tỏi ớt, Muối, Muối ớt tôm, Gấc, Mật ong chanh, Socola bạc hà, Socola dừa, Dừa café.
Giá gốc
VND 35.000
Đậu phọng ChouChou Hủ 200g

Đậu phọng ChouChou Hủ 200g

Vị Caramen, Chanh dây, Socola, Trà xanh, Xoài, Dừa, Sầu riên
Vị Caramen, Chanh dây, Socola, Trà xanh, Xoài, Dừa, Sầu riêng, Café, Mè, Mè đen, Phomai, Muối tiêu, Me, Rong biển, Tỏi ớt, Muối, Muối ớt tôm, Gấc, Mật ong chanh, Socola bạc hà, Socola dừa, Dừa café.
Giá gốc
VND 70.000
Đậu phọng ChouChou Hủ 300g

Đậu phọng ChouChou Hủ 300g

Vị Caramen, Chanh dây, Socola, Trà xanh, Xoài, Dừa, Sầu riên
Vị Caramen, Chanh dây, Socola, Trà xanh, Xoài, Dừa, Sầu riêng, Café, Mè, Mè đen, Phomai, Muối tiêu, Me, Rong biển, Tỏi ớt, Muối, Muối ớt tôm, Gấc, Mật ong chanh, Socola bạc hà, Socola dừa, Dừa café.
Giá gốc
VND 100.000
Đậu phọng ChouChou Hủ 500g

Đậu phọng ChouChou Hủ 500g

Vị Caramen, Chanh dây, Socola, Trà xanh, Xoài, Dừa, Sầu riên
Vị Caramen, Chanh dây, Socola, Trà xanh, Xoài, Dừa, Sầu riêng, Café, Mè, Mè đen, Phomai, Muối tiêu, Me, Rong biển, Tỏi ớt, Muối, Muối ớt tôm, Gấc, Mật ong chanh, Socola bạc hà, Socola dừa, Dừa café.
Giá gốc
VND 130.000

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND