Gạo Trung An

Gạo Thơm ST24 - 1200kg

Gạo Thơm ST24 - 1200kg

Đơn giá: 25000đ/kg VNĐ, Giá giao số lượng từ 1200kg trở lê
Đơn giá: 25000đ/kg VNĐ,
Giá giao số lượng từ 1200kg trở lên trong phạm vi từ Sài Gòn trở lại 13 tỉnh ĐBSCL
Giá gốc
VND 30.000.000

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND