Hải Sản Năm Vạn

Ốc giác sống

Ốc giác sống

Giá gốc
VND 100
Chả cá tươi

Chả cá tươi

Chả cá tươi: 60.000đ/500g
Chả cá tươi: 60.000đ/500g
Giá gốc
VND 60.000
Cá Xương Xanh

Cá Xương Xanh

Cá Xương Xanh: 70.000đ/kg
Cá Xương Xanh: 70.000đ/kg
Giá gốc
VND 70.000
Chả cá chiên sẳn

Chả cá chiên sẳn

Chả cá chiên sẳn: 80.000đ/500g
Chả cá chiên sẳn: 80.000đ/500g
Giá gốc
VND 80.000
Khô Cá lạc

Khô Cá lạc

Khô Cá lạc: 100.000đ/500g
Khô Cá lạc: 100.000đ/500g
Giá gốc
VND 100.000
Khô cá Lạc

Khô cá Lạc

Khô cá Lạc: 100.000đ/500g
Khô cá Lạc: 100.000đ/500g
Giá gốc
VND 100.000
Khô Cá Xương Xanh

Khô Cá Xương Xanh

Khô Cá Xương Xanh: 130.000đ/kg
Khô Cá Xương Xanh: 130.000đ/kg
Giá gốc
VND 130.000
Bạch tuộc tươi

Bạch tuộc tươi

Bạch tuộc tươi: 150.000đ/kg
Bạch tuộc tươi: 150.000đ/kg
Giá gốc
VND 150.000
Khô Cá phèn tiêu đường

Khô Cá phèn tiêu đường

Khô Cá phèn tiêu đường: 160.000đ/kg
Khô Cá phèn tiêu đường: 160.000đ/kg
Giá gốc
VND 160.000
Cá Mú Sống

Cá Mú Sống

Cá Mú sống: 270.000đ/kg
Cá Mú sống: 270.000đ/kg
Giá gốc
VND 270.000

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND