HTX Nông Dân Sản Xuất Nông Sản Hữu Cơ Rạch Giá

Gạo Lức Đỏ Organic Huyết Rồng

Gạo Lức Đỏ Organic Huyết Rồng

Gạo Lức Đỏ Organic Huyết Rồng: 50.000/kg
Gạo Lức Đỏ Organic Huyết Rồng: 50.000/kg
Giá gốc
VND 45.000
Gạo Lức Tím Organic (ST)

Gạo Lức Tím Organic (ST)

Gạo Lức Tím Organic (ST): 50.000/1kg
Gạo Lức Tím Organic (ST): 50.000/1kg
Giá gốc
VND 50.000
Bột Gạo Lứt Đỏ Hộp 450g

Bột Gạo Lứt Đỏ Hộp 450g

Giá gốc
VND 60.000
Gạo Organic ST25 túi 2kg

Gạo Organic ST25 túi 2kg

Gạo Organic ST25 túi 2kg: 45.000đ/kg
Gạo Organic ST25 túi 2kg: 45.000đ/kg
Giá gốc
VND 90.000
Gạo Organic ST25 túi 5kg

Gạo Organic ST25 túi 5kg

Gạo Organic ST25 túi 5kg: 40.000/1kg
Gạo Organic ST25 túi 5kg: 40.000/1kg
Giá gốc
VND 200.000
Tổ yến tinh chế 100g/hộp

Tổ yến tinh chế 100g/hộp

Giá gốc
VND 3.500.000

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND