Khoai Lang Mỹ Thái

Khoai sữa

Khoai sữa

Khoai sữa 3000đ/kg
Khoai sữa 3000đ/kg
Giá gốc
VND 1.500.000
Khoai lang Hòn Đất

Khoai lang Hòn Đất

Khoai lang Hòn Đất 5.000đ/kg
Khoai lang Hòn Đất 5.000đ/kg
Giá gốc
VND 2.500.000
Khoai nghệ

Khoai nghệ

Khoai nghệ 7.000đ/kg
Khoai nghệ 7.000đ/kg
Giá gốc
VND 3.500.000
Khoai trắng bột

Khoai trắng bột

Khoai trắng bột 7.000đ/kg
Khoai trắng bột 7.000đ/kg
Giá gốc
VND 3.500.000

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND