NƯỚC MẮM KHẢI HOÀN

Nước mắm Khải Hoàn Chai 500ml 40 độ đạm

Nước mắm Khải Hoàn Chai 500ml 40 độ đạm

Nước mắm loại 40 độ đạm Loại Chai 500ml 40 độ đạm
Nước mắm loại 40 độ đạm Loại Chai 500ml 40 độ đạm
Giá gốc
VND 78.000
Nước mắm Khải Hoàn Chai 500ml 43 độ đạm

Nước mắm Khải Hoàn Chai 500ml 43 độ đạm

Nước mắm loại 43 độ đạm Loại Chai 500ml
Nước mắm loại 43 độ đạm Loại Chai 500ml
Giá gốc
VND 108.000
Nước mắm Khải Hoàn Chai 1 lít 40 độ đạm

Nước mắm Khải Hoàn Chai 1 lít 40 độ đạm

Nước mắm loại 40 độ đạm Loại Chai 1 lít 40 độ đạm
Nước mắm loại 40 độ đạm Loại Chai 1 lít 40 độ đạm
Giá gốc
VND 138.000
Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc chai nhựa 1lit 43 độ đạm

Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc chai nhựa 1lit 43 độ đạm

Nước mắm loại 43 độ đạm Loại chai nhựa 1lit
Nước mắm loại 43 độ đạm Loại chai nhựa 1lit
Giá gốc
VND 198.000
Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc 40 độ đạm 205ml thùng 6 chai

Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc 40 độ đạm 205ml thùng 6 chai

Nước mắm loại 40 độ đạm Loại 205ml thùng 6 chai
Nước mắm loại 40 độ đạm Loại 205ml thùng 6 chai
Giá gốc
VND 235.000
Nước mắm Khải Hoàn cặp 2 chai 520ml 43 độ đạm

Nước mắm Khải Hoàn cặp 2 chai 520ml 43 độ đạm

Nước mắm loại 43 độ đạm Loại cặp 2 chai 520ml 43
Nước mắm loại 43 độ đạm Loại cặp 2 chai 520ml 43
Giá gốc
VND 238.000
Nước mắm Khải Hoàn Cặp 2 chai 1 lít 40 độ đạm

Nước mắm Khải Hoàn Cặp 2 chai 1 lít 40 độ đạm

Nước mắm loại 40 độ đạm Cặp 2 chai 1 lít 40 độ đạm
Nước mắm loại 40 độ đạm Cặp 2 chai 1 lít 40 độ đạm
Giá gốc
VND 280.000
Gia khuyen mai le quoc khanh
VND 2
Gia tai Saigon
VND 5
Nước mắm Khải Hoàn Thùng 6 chai 205ml 43 độ đạm

Nước mắm Khải Hoàn Thùng 6 chai 205ml 43 độ đạm

Nước mắm loại 43 độ đạm Thùng 6 chai 205ml 43 độ đạm
Nước mắm loại 43 độ đạm Thùng 6 chai 205ml 43 độ đạm
Giá gốc
VND 306.000
Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc 40 độ đạm 520ml - Thùng 6 chai

Nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc 40 độ đạm 520ml - Thùng 6 chai

Nước mắm loại 40 độ đạm Thùng 6 chai 520ml
Nước mắm loại 40 độ đạm Thùng 6 chai 520ml
Giá gốc
VND 495.000
Nước mắm Khải Hoàn Thùng 6 chai 520ml 43 độ đạm

Nước mắm Khải Hoàn Thùng 6 chai 520ml 43 độ đạm

Nước mắm loại 43 độ đạm Loại thùng 6 chai 520ml
Nước mắm loại 43 độ đạm Loại thùng 6 chai 520ml
Giá gốc
VND 678.000
Nước mắm Khải Hoàn Thùng 12 chai 520ml 43 độ đạm

Nước mắm Khải Hoàn Thùng 12 chai 520ml 43 độ đạm

Nước mắm loại 43 độ đạm Loại thùng 12 chai 520ml 43 độ đạm
Nước mắm loại 43 độ đạm Loại thùng 12 chai 520ml 43 độ đạm
Giá gốc
VND 1.393.000

NƯỚC MẮM KHẢI HOÀN PHÚ QUỐC

Sản Phẩm nước mắm Khải Hoàn được sản xuất theo phương pháp truyền thống

" Vì truyền thống là danh dự "

Công ty CPTM Khải Hoàn, tiền thân là Doanh nghiệp Tư nhân Hải sản Khải Hoàn, là một trong những nhà thùng sản xuất nước mắm truyền thống chỉ dẫn địa lý lớn nhất Đảo Phú Quốc với hơn 800 thùng gỗ và đội tàu lên đến 24 chiếc. Chúng tôi tự hào tạo ra sản phẩm nước mắm truyền thống chỉ dẫn địa lý truyền thống trăm năm. Nước mắm chỉ dẫn địa lý Phú Quốc có những tính chất chất lượng đặc thù :

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND