Tỏi Đen Lộc Xuân

Tỏi Đen Cô Đơn 5 Sao

Tỏi Đen Cô Đơn 5 Sao

- Tỏi 100% - hủ 0,5kg
- Tỏi 100% - hủ 0,5kg
Giá gốc
VND 400.000
Tỏi Đen Cô Đơn 5 Sao Ngâm Rượu Nếp 40ovol

Tỏi Đen Cô Đơn 5 Sao Ngâm Rượu Nếp 40ovol

- Tỏi 100% - rượu nếp - bình 1 lít
- Tỏi 100% - rượu nếp - bình 1 lít
Giá gốc
VND 400.000
Tỏi Đen Cô Đơn 5 Sao Ngâm Mật Ong Nguyên Chất

Tỏi Đen Cô Đơn 5 Sao Ngâm Mật Ong Nguyên Chất

- Tỏi 100% - mật ong - hủ 0,6kg
- Tỏi 100% - mật ong - hủ 0,6kg
Giá gốc
VND 500.000
Tỏi Đen Cô Đơn 5 Sao Ngâm Rượu Nếp 40ovol

Tỏi Đen Cô Đơn 5 Sao Ngâm Rượu Nếp 40ovol

- Tỏi 100% - rượu nếp - bình 2 lít
- Tỏi 100% - rượu nếp - bình 2 lít
Giá gốc
VND 750.000

Sản Phẩm Thương Mại


Đặt hàng
1.0
VND