GIÁ VÉ TÀU CAO TỐC PHÚ QUỐC <=> NAM DU

Duration: Ticket
Destinations: TÀU CAO TỐC PHÚ QUỐC <=> NAM DU
Tour Operator: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG    info@superdong.com.vn    02973 980 111    Số 10

ITINERARY

TÀU CAO TỐC: PHÚ QUỐC <=> NAM DU

travel
Tuyến Phú Quốc  Nam Du Nam Du  Phú Quốc
Giờ khởi hành 8:00 15:30
Giờ cập bến 9:30 17:00
Tàu Superdong V Superdong V
Tải trọng 275 khách 275 khách
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
{title}
{hotelrooms}
  • Adults: USD {adultprice} x {adult} = USD {adultamount}
  • Children: USD {childprice} x {child} = USD {childamount}
  • Infants: USD {infantprice} x {infant} = USD {infantamount}
1.0
USD